Voorwaarden

1 Huurvoorwaarden voor springkastelen, hindernisbanen & attracties


1.1 Toepasselijkheid

In onderstaande voorwaarden doelt men met het gebruik van de termen:


  • Verhuurder, zijnde Fun4you BV
  • Huurder, zijnde de persoon die namens zichzelf of namens zijn organisatie gebruik maakt van de diensten van Verhuurder
  • Opblaasattractie(s): Alle verhuurartikelen onder de categorieën Springkastelen, Hindernisbanen en Attracties, met hun bijhorende componenten. (zoals bijvoorbeeld een blower)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, en andere handelingen tussen Huurder en Verhuurder, die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van het gehuurde en het in verband daarmee verlenen van diensten of verkopen van goederen door Verhuurder aan Huurder, behoudens schriftelijk door de Verhuurder aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.


1.2 Reservatie

Men kan via het winkelmandje, telefonisch of per e-mail reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is vanaf dan definitief. Bij reservatie verklaart de Huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden van Verhuurder, hier te lezen.

1.3 Annulatie

Na bevestiging van de reservatie is deze definitief. Bij annulatie voor andere redenen dan regen of stormweer (zie Slecht Weer-garantie) is de Huurder verplicht om in het kader van de huurovereenkomst de totale huursom te betalen. Bij annulatie van meer dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode, dient de Huurder 50% van de huursom te betalen. Binnen dertig dagen voor aanvang van de huurperiode kan deze niet meer geannuleerd worden en zal de Huurder de volledige huursom betalen aan de Verhuurder. Bij een terugbetaling van een reeds gemaakte bestelling wordt er een administratieve kost ingehouden van €25,00. De order verplaatsen naar een latere datum is kosteloos binnen hetzelfde jaar van de boeking

.   

1.4 Betaling

De betaling van de huurprijs gebeurt ten allen tijden op voorhand. Via veilige online betaling door middel van Mister Cash/Bancontact. Via overschrijving, hierbij is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om tijdig het bedrag over te maken zodat het volledige bedrag met vermelding van het bestelnummer 2 dagen voor de afgesproken leverdatum zichtbaar is op de bankrekening van Verhuurder. Rekening houdende met de verwerkingstijd van overschrijvingen van 2 bankwerkdagen. Via contante betaling, de Huurder zorgt ervoor dat hij het voltallige bedrag in contanten heeft en overhandigt deze aan de medewerkers van Verhuurder bij levering van de bestelling.

1.5 Borg

Enkel bij de afhaling van Opblaasattractie(s) wordt borg betaald. De borg voor één Opblaasattractie bedraagt € 50,00. Dit bedrag wordt terugbetaald bij levering op voorwaarde dat alle huurvoorwaarden zijn vervuld.

1.6 Afhaling

Bepaalde Opblaasattracties kunnen worden afgehaald door de Huurder tegen een voordeliger tarief. De Huurder bezorgt de Opblaasattracties in dezelfde staat als dat hij deze heeft afgehaald. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de gehuurde Opblaasattracties, en voorziet hiervoor zelf het nodige vervoersmiddel om deze naar de gewenste locatie en terug naar ons magazijn te vervoeren, zonder schade te berokkenen aan deze goederen of derden.Vanaf het moment dat de Opblaasattracties ons magazijn verlaten en tot hij deze retourneert, draagt de Huurder de volledige verantwoordelijkheid over deze artikelen.

1.7 Plaatsing

Voor plaatsing is een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte tot de locatie van plaatsing van de Opblaasattractie. Wij leveren enkel en alleen op gelijksvloer. Indien dit niet mogelijk is en de Opblaasattractie door een nauwere opening, zoals bijvoorbeeld een deur, dient te worden gedragen, dient de Huurder dit op voorhand te vermelden. Zo kan Verhuurder de Opblaasattractie mogelijk op een andere manier plooien, zodat deze wel tot de locatie kan worden gebracht. De Huurder draagt de verantwoordelijkheid om voldoende ruimte te voorzien om de betreffende Opblaasattractie te plaatsen. Hiervoor dient ook rondom de Opblaasattractie langs elke kant minstens 1 meter aan extra ruimte vrij te worden gehouden. De Opblaasattractie mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer (lange buis tussen blower en Opblaasattractie) moet gestrekt blijven.

1.8 Ondergrond

Een Opblaasattractie moet steeds op een zachte, vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dit niet mogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden. Indien de Opblaasattractie op asfalt, klinkers of kleine kiezeltjes moet geplaatst worden, voorzien wij een onderzeil. De Opblaasattractie mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, zanderige ondergrond, losse zand, in de buurt van een zandbak of op een ondergrond met puntige voorwerpen. Als op vraag van de Huurder de Opblaasattractie op een harde ondergrond dient geplaatst te worden kan deze niet verankerd worden volgens het standaard procedé. De Huurder draagt de verantwoordelijkheid dit tijdig door te geven tijdens reservatie of minimaal 2 dagen voor levering, zodat de Verhuurder de nodige gewichten kan voorzien om de Opblaasattractie(s) op een veilige manier te verankeren. Schade die veroorzaakt wordt door nalatigheid van de Huurder om deze informatie door te geven, valt onder de aansprakelijkheid van de Huurder. De Huurder zal dan ook deze schade vergoeden aan de Verhuurder of derden.

1.9 Elektriciteit

Verhuurder voorziet een verlengkabel van 25 meter met aarding (230v – 16a) op de plaats waar de motor van de Opblaasattractie zal opgesteld worden (achteraan de Opblaasattractie). De Huurder voorziet een stopcontact met aarding (230v – 16a) op 20m, van de plaats waar de blower moet staan. Als dit niet mogelijk is, dan kan na melding bij reservatie een extra verlengkabel worden voorzien.Gelieve tijdens de huurperiode de Opblaasattractie steeds opgeblazen te laten tot wij deze komen ophalen, ook bij neerslag. Enkel bij storm of harde windbuien dient de Opblaasattractie afgelaten te worden.

1.10 Veiligheid

De opblaasattractie mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, te hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om eten, drinken, huisdieren, balpennen (inkt), speelgoed, scherpe of puntige voorwerpen op de Opblaasattractie te brengen. De Opblaasattractie mag niet met schoenen betreden worden. Onze opblaasattracties zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter de Opblaasattractie aan de blower komen en de Opblaasattractie af te laten. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.

1.11 Bij neerslag

De Opblaasattractie moet de gehele huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). En de blower mag niet afgedekt worden. Enkel als er hevige wind is, moet de Opblaasattractie afgelaten en dubbelgevouwen worden, zodat het water niet in de Opblaasattractie kan lopen. Koppel ook de blower en de elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats. Na de wind mag de Opblaasattractie terug opgeblazen worden zodat deze terug kan drogen. Indien de Opblaasattractie niet rechtstaat en open blijft liggen bij regen sijpelt het water in het binnenste gedeelte en kan er schade ontstaan.

1.12 Hygiëne en onderhoud

Indien wij na verhuring abnormale bevuiling vaststellen zullen wij genoodzaakt zijn extra reinigingskosten aan te rekenen.

1.13 Schade of defect

Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons zo snel op de hoogte te brengen. Dit kan op het nummer 011/31.33.93 

1.14 Verantwoordelijkheid

De Huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade of diefstal, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de Huurder. De Opblaasattracties blijven ten allen tijde eigendom van de Verhuurder.

1.15 Aansprakelijkheid

De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de Verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan bij een normaal gebruik van de toestellen. De Huurder kan een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent.

1.16 Promoties

Onze promoties zijn niet cumuleerbaar.

1.17 Slecht Weer-garantie

Onze Slecht Weer-garantie is enkel van toepassing op de huur van Opblaasattracties.Om de bepalingen hiervoor te doen, wordt er gekeken naar de website www.buienradar.be, die bij deze als onafhankelijke, derde partij wordt gezien.

Enkel wanneer er sprake is op www.buienradar.be van minimaal 30% kans op neerslag gedurende minimaal 3 uren van de afgesproken huurperiode, of, wanneer er windstoten met een windkracht van 5 Beaufort of meer voorspeld worden tijdens de afgesproken huurperiode, kan de Huurder de kosteloze annulatie, genaamd de Slecht Weer-garantie, gebruikt gemaakt worden. De Huurder dient voor deze kosteloze annulatie in te roepen de Verhuurder ten laatste 48 uren voor aanvang van de huurperiode telefonisch op de hoogte te brengen.


1.18 Akkoord huurvoorwaarden / voorschot

Bij plaatsing van de bestelling via mail of via de webshop, verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het betalen van een voorschot. Als de klant de opdracht / overeenkomst ontbind word in dit geval het voorschot behouden als forfaitaire schadevergoeding. 


2 Huurvoorwaarden feestmateriaal


2.1 Toepasselijkheid


In onderstaande voorwaarden doelt men met het gebruik van de termen:


  • Verhuurder, zijnde Fun4you BV
  • Huurder, zijnde de persoon die namens zichzelf of namens zijn organisatie gebruik maakt van de diensten van Verhuurder
  • Feestmateriaal: Alle verhuur- en verkoopartikelen die Verhuurder aanbiedt met uitzondering van de categorieën Springkastelen, Hindernisbanen en Attracties.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, en andere handelingen tussen Huurder en Verhuurder, die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van het gehuurde en het in verband daarmee verlenen van diensten of verkopen van goederen door Verhuurder aan Huurder, behoudens schriftelijk door de Verhuurder aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.


2.2 Reservatie

Men kan via het winkelmandje, telefonisch of per e-mail reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is vanaf dan definitief. Bij reservatie verklaart de Huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden van Verhuurder, hier te lezen.

2.3 Betaling

De betaling van de huurprijs gebeurt ten allen tijden op voorhand. Via veilige online betaling door middel van Mister Cash/Bancontact. Via overschrijving, hierbij is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om tijdig het bedrag over te maken zodat het volledige bedrag met vermelding van het bestelnummer 2 dagen voor de afgesproken leverdatum zichtbaar is op de bankrekening van Verhuurder. Rekening houdende met de verwerkingstijd van overschrijvingen van 2 bankwerkdagen. Via contante betaling, de Huurder zorgt ervoor dat hij het voltallige bedrag in contanten heeft en overhandigt deze aan de medewerkers van Verhuurder bij levering van de bestelling.

2.4 Borg

Bij de afhaling van het Feestmateriaal wordt de borg betaald. De borg voor Feestmateriaal bedraagt evenveel als de huurprijs en wordt terugbetaald na afloop van de huurperiode als aan alle huurvoorwaarden is voldaan.

2.5 Afhaling

Het Feestmateriaal wordt afgehaald door de Huurder. De praktische afspraken worden onderling in overeenstemming gedaan. Feestmateriaal kan ook worden beleverd, eventuele bijkomende kosten die hiervoor kunnen worden aangerekend staan beschreven op leveringspagina.

2.6 Schade of defect

Als Huurder bij het ontvangen van het Feestmateriaal schade of defecten opmerkt, dient deze Verhuurder hiervan meteen telefonisch op de hoogte te stellen. Zo kan Verhuurder nog de nodige handelingen verrichten om Huurder eventueel een oplossing aan te reiken. De afhaling of in ontvangstneming door Huurder of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. Schade of defecten die door Huurder na de huurperiode gemeld worden aan Verhuurder, worden in rekening gebracht aan Huurder. Als Huurder ongebruikelijk zaken opmerkt is het ten allen tijden aan te raden Verhuurder hiervan op de hoogte te brengen. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging zet Huurder het gebruik ervan niet voort zonder goedkeuring van Verhuurder, dit om verdere schade te voorkomen.

2.7 Verantwoordelijkheid

Het Feestmateriaal moet door Huurder als een goede huisvader behandeld worden. Dit betekent dat Huurder het materiaal in dezelfde staat terugbrengt zoals hij dit heeft ontvangen. Huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op Huurder. Het feestmateriaal blijft ten allen tijde eigendom van de Verhuurder. Bij schade of het ontbreken van noodzakelijke onderdelen zal de reparatie of nieuw aankoop ten laste van de Huurder zijn.

2.8 Aansprakelijkheid

De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. evenmin kan de Verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of ophaling.

2.9 Aanvaarding huurvoorwaarden

Bij plaatsing van de bestelling via mail of via de webshop, verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website. De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het betalen van een voorschot. Als de klant de opdracht / overeenkomst ontbind word in dit geval het voorschot behouden als forfaitaire schadevergoeding. 


Mocht er een storing zich voordoen die u zelf niet kan verhelpen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen op: 011/313.393